PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI

                                        BALANCO ORCAMENTARIO - ANEXO 12

                                        Exercicio   de 2011

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

--------------------------------------------------------------------------------------------------

               RECEITA                              PREVISAO          EXECUCAO          DIFERENCAS

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Receitas Correntes

 RECEITA TRIBUTARIA                           6.522.324,00       6.076.216,37          446.107,63-

 RECEITA DE CONTRIBUICOES                       963.000,00       1.062.653,69           99.653,69

 RECEITA PATRIMONIAL                          1.100.101,00       1.235.692,07          135.591,07

 RECEITA DE SERVICOS                            552.805,00         498.393,39           54.411,61-

 TRANSFERENCIAS CORRENTES                    25.814.176,00      25.816.014,93            1.838,93

 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    1.252.635,00         752.106,84          500.528,16-

 Total..............:                        36.205.041,00      35.441.077,29          763.963,71-

 

Receitas de Capital

 ALIENAÇÃO DE BENS                               39.900,00               0,00           39.900,00-

 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                      71.300,00          58.066,11           13.233,89-

 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                      592.280,00       1.608.045,49        1.015.765,49

 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                     109.700,00         109.717,25               17,25

 Total..............:                           813.180,00       1.775.828,85          962.648,85

 

RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS

 RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS      1.540.000,00       2.064.675,82          524.675,82

 Total .............:                         1.540.000,00       2.064.675,82          524.675,82

 

Soma...............:                         38.558.221,00      39.281.581,96          723.360,96

 

 Transferencias Recebidas                                          261.450,59          261.450,59

 

Deficit............:                          3.989.554,69               0,00        3.989.554,69-

 

Total das Receitas.:                         42.547.775,69      39.543.032,55        3.004.743,14-

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

               DESPESA                              FIXACAO           EXECUCAO          DIFERENCAS

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Creditos Orcamentarios e Suplementares       39.178.554,63      34.927.014,64        4.251.539,99-

Creditos Especiais                            3.369.221,06       2.023.025,85        1.346.195,21-

Soma...............:                         42.547.775,69      36.950.040,49        5.597.735,20-

 

Transferencias Concedidas                                          261.450,59          261.450,59

 

Superavit..........:                                  0,00       2.331.541,47        2.331.541,47

 

Total das Despesas.:                         42.547.775,69      39.543.032,55        3.004.743,14-

 

 

 

 

 

 

         MARIA DE LOURDES BAUERMANN                   MARGIT HOLLER KERN                           KELLY M. S. BRAUN

         PREFEITA MUNICIPAL                           SEC. MUN. FAZENDA                            Técnica Contábil

         236.483.170-91                               437.311.040-91                               080718/o-1